Summer Sale is here!
Close

Artikel 7 Reclameren

7.1 Indien en voor zover naar mening van de Klant de eigenschappen van de Zaken niet voldoen aan de Overeenkomst is de Klant gerechtigd de Zaken binnen 14 dagen terug te sturen mits:
a. de Klant het meegeleverde retourformulier heeft ingevuld en bij de retourzending heeft geplaatst
b. de Zaken op kosten van de Klant, teruggezonden worden, niet afdoende gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst genomen door Sam Friday Retail BV
c. de Zaken op kosten van Sam Friday Retail BV, teruggezonden worden als het gaat om foutieve leveringen of garantie gevallen
d. de Klant zelf verantwoordelijk voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket –en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden aanvaard- totdat Sam Friday Retail BV het in ontvangst heeft genomen. De Klant ontvangt een e-mail bij ontvangst Zaken.
7.2 Indien na onderzoek van Sam Friday Retail BV blijkt dat de eigenschappen van de Zaken wel voldoen aan de Overeenkomst zal Sam Friday Retail BV op kosten van de Klant de zaken terug sturen.
7.3 Indien na onderzoek van Sam Friday Retail BV inderdaad blijkt dat de eigenschappen van de Zaken niet voldoen aan de Overeenkomst heeft de Klant recht op een vervangende Zaak, mits nog leverbaar in ander maat of kleur. Is de Zaak niet meer leverbaar heeft de Klant recht op restitutie van waarde van de Zaak hetgeen geldt als (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst waarbij de laatste zin van artikel 3.3 van overeenkomstige toepassing is.
7.4 Waar in het voorgaande lid wordt gesproken over de waarde van de Zaak, wordt bedoeld de in de Overeenkomst overeengekomen prijs.
7.5 Gedurende de periode als bedoeld in artikel 6.1 kan de Klant ook gebruik maken van het recht in dat artikel verleend. Echter, bij een aangemaakte retouropdracht via de site wordt de procedure als in dit artikel verondersteld.