Summer Sale has Started - 30% Off Beachwear
Sluiten

Artikel 4 Prijzen en betaling

4.1 Prijzen zoals genoemd op de Website zijn inclusief BTW, alsmede inclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen zijn exclusief verzendkosten. Deze worden Klant in rekening gebracht gedurende de Bestelprocedure.
4.2 Sam Friday Retail BV is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Dit laatste heeft geen gevolgen voor lopende Overeenkomsten welke bij prijsverhogingen zullen worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen.
4.3 Door Klant kunnen de verschuldigde bedragen op twee wijzen worden voldaan:
a. door middel van elektronische betaling; (iDeal)
b. door middel van een creditcard; (Mastercard en Visa)
c. door middel van Mr. Cash. (België)
4.4 De actievoorwaarden van speciale prijzen en/of gratis producten bij aankoop van een ander product, vervallen op het moment dat niet meer aan de oorsrponkelijke voorwaarden is voldaan of als een product geretouneerd wordt. Het gratis product wordt dan in rekening gebracht bij Klant.