Summer Sale has Started - 30% Off Beachwear
Sluiten

Artikel 6 Herroepingsrecht

6.1 De Klant heeft het recht de geleverde Zaken binnen dertig (30) dagen na ontvangst, zonder opgaaf van reden terug te sturen naar Sam Friday Retail BV mits:
a. de Zaken in originele staat, schoon en voorzien van verpakking, tags en prijskaartjes worden teruggezonden
b. de Zaken incl. ingevuld retourformulier teruggezonden worden. 
c. de Klant zelf verantwoordelijk is voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket –en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden aanvaard- totdat Sam Friday Retail BV het in ontvangst heeft genomen.
6.2 De herroeping geldt als ontbindende voorwaarde waarbij de Klant recht heeft op teruggave van hetgeen reeds betaald is. Artikel 3.3 is bij herroeping van overeenkomstige toepassing.