Summer Sale is here!
Schließen

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis van de schuin gedrukte woorden zoals deze hieronder in dit artikel worden gedefinieerd.

1.1 Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.
1.2 Bestelprocedure: de procedure, die Klant interactief doorloopt op de Website, om Zaken te bestellen.
1.3 Klant: de wederpartij van Sam Friday Retail BV met wie Sam Friday Retail BV een Overeenkomst aangaat.
1.4 Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van Zaken.
1.5 Partijen: Sam Friday Retail BV en Klant gezamenlijk.
1.6 Sam Friday Retail BV: de partij welke zich bedient van Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van Klant.
1.7 Website: de website van Sam Friday Retail BV te vinden onder de URL www.samfriday.com.
1.8 Zaken: kleding en accessoires welke Sam Friday Retail BV op haar Website aanbiedt, welke zaken Klant kan bestellen.